Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาด หมู่ที่ ๓
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:17:48

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาด หมู่ที่ ๓ ราคาประมาณการ ๒๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้