Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 24 ตุลาคม 2557 เวลา 16:39:00
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์สอบราคาในโครงการสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 บ้านนาเดื่อ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังไฟล์แนบ