Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:55:29

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มีความประสงค์จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตามแบบที่ อบต.เซเป็ด กำหนด ราคาประมาณการ 185,000 บาท