Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ลานกีฬาอเนกประสงค์ ) หมู่ที่ 4 บ้านโพนสิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านบ่อดูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:18:10