Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:59:26

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มีความประสงค์สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมอำเภอตระการพืชผล ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการ อบต.เซเป็ด ในวันและเวลาราชการ