Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:16:19

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มีความประสงค์สอบราคซื้อโครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ราคาประมาณการ จำนวน ๔๙๔,๐๐๐ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้