Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:46:31

นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด กำหนดจัดงานในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย พร้อมทั้งสวนสนุก และมีอาหารและเครื่องเดื่มไว้บริการเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้