Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำเซเป็ด วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:51:23

ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำเซเป็ด วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔ ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดมณีจันทร์ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป