Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการ อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๔
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:51:58

ขอเชิญร่วมโครงการ อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ซึ่งทางอำเภอตระการพืชผล จะออกมาให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ