Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้ง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น34
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:01:46

แจ้ง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น34,นักบริหารงานทั่วไป รุ่น11,นักบริหารงานคลัง รุ่น 37-38, นักบริหารงานช่าง รุ่น 30, จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น34,นักวิชาการศึกษา รุ่น29-30 และนิติกร รุ่น 21