Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.เซเป็ดยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร
เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:30:02
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลา 9.00 น. - 9.30 น. พนักงานอบต.เซเป็ดเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารชุดใหม่ ที่จะมาบริหารงานและพัฒนาให้ชาวตำบลเซเป็ด