Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2553
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:01:21

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ โรงเรียนบ้านเซเป็ด ต.โพธิ์เป็ด อ.ตระการพืชผล โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น การแสดงกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา นิทรรศการ ผลงาน ของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย