Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาตำบลเซเป็ดระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558ณ วัดนันาวาส บ้านนาเดื่อ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:41:15