Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชลประทานระบบท่อบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๙ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:00:30

นายถาวร หลุมทอง นายองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชลประทานระบบท่อบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี