Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล และองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขอเชิญเข้ารับบริการและฝึกอบรมอาชีพตามโครงการอาชีวะบริการ
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:00:03

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล และองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขอเชิญเข้ารับบริการและฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการอาชีวะบริการ วันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลากลางบ้านโพธิ์เป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลเซเป็ด