Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขอเชิญร่วมเข้ารับบริการหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 00:59:38

นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขอเชิญขอรับบริการหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด