Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อ : 16 กันยายน 2559 เวลา 10:10:39