Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล (องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด)
กลับไปหน้าผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาหม่องไพร

รายละเอียด : ยาหม่องไพร ผลิตโดยกลุ่มสตรีแม่บ้านทุ่งมั่ง ขนาดใหญ่ราคา 20 บาท, ขนาดเล็กราคา 10 บาท
ราคา : 20 .- บาท
     ภาพผลิตภัณฑ์